STANDARD 0zł

 

 

- Liczba ankiet: 1
- Liczba pytan: 100
- Liczba respondentow: 50

 

 

Wybierz plan taryfowy!

 

PEŁEN CENNIK

 

STWÓRZ ANKIETĘ

 

SPRAWDŹ DEMO

PROGRAM PARTNERSKI

Nawigacja: Przewodnik Funkcje dostęne w kalkulatorach online

Funkcje dostęne w kalkulatorach online

Podczas określania równania kalkulatora można użyć następujących funkcji.

Funkcje trygonometryczne

We wszytkich funkcjach można używać jako argumentów liczb dzisiętnych.

Opis Zapis
Sinus sin(x)
Cosinus cos(x)
Tangens tan(x)
Arcus Sinus asin(x)
Arcus Cosinus acos(x)
Arcus Tangens atan(x)
Arcus Tangens dwuparametrowy atan2(y, x)
Sekans sec(x)
Cosekans cosec(x)
Cotangens cot(x)
Sinus hiperboliczny sinh(x)
Cosinus hiperboliczny cosh(x)
Tangens hiperboliczny tanh(x)
Arcus sinus hiperboliczny asinh(x)
Arcus cosinus hiperboliczny acosh(x)
Arcus tangens hiperboliczny atanh(x)

Logarytmy i funkcje wykładnicze

Opis Zapis
Logarytm naturalny ln(x)
Logarytm dziesiętny log(x)
Logarytm o podstawie 2 lg(x)
Funkcja ekspotencjalna (e^x) exp(x)
Potęga pow(x)

Funkcje statystyczne

W funkcjach można użyć wektora (np. min([1,2,3]))  lub zbioru liczb (np. min(1,2,3)).

Opis Zapis
Średnia avg(x1,x2,x3,...)
Minimum min(x1,x2,x3,...)
Maximum max(x1,x2,x3,...)
Suma wektorowa vsum(x1,x2,x3,...)

Funkcje zaokrąglające

Opis Zapis
Zaokrąglenie round(x), round(x, p)
Zaokrąglenie do liczby całkowitej rint(x), rint(x, p)
Podłoga floor(x)
Sufit ceil(x)

Pozostałe funkcje

Opis Zapis
Jeśli if(warunek, wartośćJeśliPrawda, WartośćJeśliFałsz)
Wartość bezwzględna abs(x)
Losowa liczba (między 0 a 1) rand()
Modulo mod(x,y)= x % y
Pierwiastek kwadratowy sqrt(x)
Suma sum(x,y,...)
Symbol Newtona binom(n, i)
Signum (-1,0,1 w zależności od znaku argumentu) signum(x)

 

Joomlart