STANDARD 0zł

 

 

- Liczba ankiet: 1
- Liczba pytan: 100
- Liczba respondentow: 50

 

 

Wybierz plan taryfowy!

 

PEŁEN CENNIK

 

STWÓRZ ANKIETĘ

 

SPRAWDŹ DEMO

PROGRAM PARTNERSKI

Edytowanie formularza

Redagowanie formularza jest bardzo proste. Edytor składa się z: podglądu formularza, palety, okna właściwości oraz konspektu.

Edytor otwierany jest w menadżerze formularzy poprzez link 'Edytuj treść', który znajduje się obok nazwy formularza lub wybierz poprzez wybranie zakładki "Edytuj treść formularza". Jeśli znaczenie danego przycisku lub pola będzie dla Ciebie niejasne, to po najechaniu kursorem nad element zostanie pokazany opis.

altEdytor składa się z następujących elementów:

 • Podgląd formularza. Tu możesz wybierać pola, przesuwać je, duplikować, usuwać, oznaczać jako wymagane. Dwukrotne kliknięcie na polu, pozwala edytować jego etykietę.
 • Zarys/konspekt - Pokazuje strukturę formularza w postaci tzw. "drzewa". Kliknięcie na, którymś z elementów drzewa (formularzu, stronie, polu), sprawia, że zostaje on wybrany, wówczas można edytować szczegółowo dane pole. Ponadto można przeciągać elementy drzewa, by zmienić ich pozycje. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, otwiera menu kontekstowe, pozwalające na dodawanie stron i pól, usuwanie stron i pól.
 • Paleta - dzięki niej możesz dodawać nowe pola. Są na to 2 sposoby. Przeciągnij pole i upuść w miejscu, w którym ma się ono znaleźć. Drugi sposób, to kliknięcie - nowe pole zostanie dodane jako następne do aktualnie wybranego pola.
 • Właściwości - Tu pokazane są właściwości aktualnie wybranego elementu (formularz/strona/pole). By zobaczyć opis każdej z własności trzeba najechać kursorem myszką nad pole pozwalające na edycję danej własności.
 • Menu górne - znajduje się tuż nad podglądem formularza
 • Menu strony - menu, które znajduje się u góry każdej strony
 • Menu pola - menu, które pojawia się, gdy myszka wjedzie w jego obręb

Oto lista zawierająca możliwe operacje oraz sposoby ich wykonania

Operacje dotyczące formularza

 • Zmiana własności graficznych formularza. By edytować własności formualrza wybierz formularz w konspekcie lub kliknij przycisk "Własności formularza", który znajduje się tuż nad podlądem formularza
  • Układ formularza - Stronicowy (formularz ma kilka podstron) lub zakładkowy/fiszkowy (każda strona formularza to zakładka)
  • Pasek postępu
  • Szerokość
  • Wysokość
 • Zmiana tytułu formularza

Operacje dotyczące strony

 • Dodanie strony - Aby dodać stronę należy kliknąc "Dodaj stronę" w menu górnym lub w "menu kontekstowym konspektu"
 • Duplikowanie strony - aby zduplikowac stronę należy kliknąć "Duplikuj Stronę"
 • Usunięcie strony - Usuwanie strony jest możliwe z "menu strony" lub z "menu kontekstowego konspektu"
 • Zmiana własności strony - należy wybrać stronę w konspekcie lub kliknąć "Właściwości storny" z menu strony.
 • Zmiana tytułu strony - kliknąć na tytule, zmienić we własnościach strony
 • Zmiana pozycji strony - przesunąć stronę w konspekcie.

Operacje dotyczące pola

 • Zmiana własności pola - należy wybrać pole poprzez kliknięcie w obrębie pola w podglądzie formularza lub w konspekcie, edytować wybraną właściwość
 • Dodanie pola - kliknięcie w palecie, przeciągnięcie w palecie.
 • Duplikowanie pola - kliknięcie "Duplikuj pole"
 • Usunięcie pola - pole można usunąć z menu pola lub z "menu kontekstowego konspektu"
 • Edytowanie etykiety - dwukrotnie kliknąć w obrębie pola lub wybrać edycję wtykiety z własności pola
 • Zmiana pozycji pola - przeciągnąć pole w menu kontekstowym lub w podglądzie formularza
 • Dodanie/Usuwanie opcji - wybrać pole poprzez kliknięcie w obrębie pola w podglądzie formularza lub w konspekcie, edytować wybraną właściwość. We własnościach pola można edytować opcję
 • Dodanie warunków wyświetlania - pytania warunkowe

 

 

Joomlart