STANDARD 0zł

 

 

- Liczba ankiet: 1
- Liczba pytan: 100
- Liczba respondentow: 50

 

 

Wybierz plan taryfowy!

 

PEŁEN CENNIK

 

STWÓRZ ANKIETĘ

 

SPRAWDŹ DEMO

PROGRAM PARTNERSKI

Jak zrobić kalkulator online?

Poniżej opisane są wszystkie kroki niezbędne do stworzenia kalkulatora internetowego w naszym serwisie. Cały proces można wykonać w zaledwie 10 minut. Obecnie jest to najszybszy sposób na stworzenie własnego formularza obliczeniowego. Zatem do dzieła. W naszym opisie posłużymy się przykładowym formularzem, którego zadaniem będzie wycena usługi oferowanej przez firmę organizują przeprowadzki.

 1. Pierwszym krokiem na drodze do kalkulatora online jest stworzenie formularza internetowego, który będzie podstawą kalkulatora. Tu dowiesz się jak stworzyć formularz online.
 2. Kalkulator nie może istnieć bez formularza. Formularz internerowy musi być całkowicie zrobiony zanim rozpoczniemy edycję kalkulatora.
 3. Podstawą kalkulatora jest formuła, która określa wartość obliczaną przez kalkulator. Jest ona tworzona w podobny sposób jak definiuje się je w programie Excel. Z tym, że role zmiennych pełnią wartości pobrane z pól formularza. Tworzymy formułę, która opisuje jak ma być wykonane obliczenie. W naszym przykładzie wygląda ona następująco:
  (KILOMETRY * 2.5+((LEKKIE*3+CIEZKIE*80)*if (WINDA>0,1,PIETRO))+DODATKI)*(1+DATA)*(1-RABAT)  
  Separator liczby dziesiętnych musi być określony za pomocą kropki, a NIE PRZECINKA!
 4. Znaczenie zmiennych
  KILOMETRY - zmienna określająca liczbę kilometrów.
  LEKKIE - zmienna związana z polem dotyczącym lekkich kartonów
  CIEZKIE
  - zmienna związana z polem dotyczącym ciężkich kartonów
  WINDA - zmienna, która określa czy winda jest obecna w budynku
  PIETRO - zmienna, która określa liczbę pięter.
  DODATKI - zmienna określająca opłaty za dodatkowe usługi.
  DATA - zmienna, która określa wpływ daty na cenę
  RABAT - zmienna określająca wysokość rabatu na podstawie kodu.

  Zmienne mogą mieć nazwy składające się z liter i cyfr znaków _. Wielkość znaków ma znaczenie.
 5. Funkcje matematyczne. W formule można używać funkcji matematycznych i logicznych. Ich parametry powinny zostać oddzielone przecinkami. Spis dostępnych funkcji matematycznych znajduje się tutaj. W naszym przykładzie użyto funkcji "if" (jeśli). Sprawdza ona czy zmienna o nazwie "WINDA" jest większa od 0, jeśli tak, to zwraca  wartość '1', jeśli nie, to zwraca wartość jaka została przypisana do zmiennej "PIETRO".
 6. Każdą zmienną trzeba przypisać do pola w formularzu. Zmienne można przypisać tylko do pewnego typu pól. W kolejnych punktach omówione zostaną wszystkie możliwe przypisania. Aby dodać definicję (przypisanie) zmiennej do pola, należy kliknąć "Dodaj zmienną", wówczas pojawi się okienko. W jednym okienku można zdefiniować jedną zmienną, poprzez podanie jej nazwy w polu "nazwa zmiennej", wybranie pola, do którego będzie przypisana oraz określenie warunków zwracających wartość.
 7. Pole Kilometry. Jako nazwę zmiennej wpisujemy "KILOMETRY". Z rozwijanej listy "Pole zmiennej" wybieramy pozycję "Liczba kilometrów", wówczas pojawi się tabelka, w której możemy określić warunki. Zgodnie z tym, co mówi opis pola, chcemy, żeby pierwsze 10 kilometrów było gratis. Klikamy "Dodaj warunek". W tabeli warunków pojawi się wiersz, jeśli klikniemy nań myszką, pojawi się możliwość edycji. Wpisujemy "10" w kolumnie "Koniec przedziału". Warunek ten mówi, że jeśli klient wybierze suwakiem wartość mniejszą niż 10, to zostanie zwrócona wartość "0". Innymi słowy w naszej formule w miejsce zmiennej KILOMETRY zostanie wstawione 0.
  Musimy dodać jeszcze jeden warunek, zatem ponownie klikamy "Dodaj warunek". Tym razem chcemy, żeby wartość z suwaka została przekazana do zmiennej, żeby tak się stało zaznaczamy pole "przekaż wartość" w drugim wierszu(warunku). Kolejność warunków ma znacznie. Najpierw zostanie sprawdzony pierwszy warunek, jeśli wartość z suwaka będzie mniejsza od 10, to zostanie zwrócone 0, natomiast jeśli będzie większa od 10, to wartość z suwaka (np. 70) zostanie przekazana do zmiennej KILOMETRY. Zmienna PIETRO jest zbudowana na tej samej zasadzie.
 8. Zmienne o nazwie LEKKIE i CIEZKIE są zbudowane na podobnej zasadzie, co zmienna KILOMETRY. Różnica polega na tym, że mają określony tylko jeden warunek "przekaż wartość". Efekt tego będzie następujący: Jeśli ktoś zaznaczy, że ma 15 lekkich kartonów i 3 ciężkie, to do formuły w miejsce zmiennej LEKKIE zostanie wpisana wartość 15, a w miejsce zmiennej CIEZKIE wartość 3.
 9. Zmienna WINDA. Jako nazwę zmiennej wpisujemy "WINDA". Z rozwijanej listy "Pole zmiennej" wybieramy "Obecność windy", wówczas pojawi się tabelka, w której każdy wers, to jedna z opcji wyboru (dla pola "Obecność Windy" są to: "tak" i "nie"). Klikamy na warunek dla "tak" i zmieniamy wartość na 1. W naszej przykładowej formule zmienna WINDA jest używana w funkcji "if" (tj. if(WINDA>0,1,PIETRO)) . W naszym przykładzie oznacza to tyle, że jeśli w budynku jest winda, to nie ma znaczenia, z którego piętra są noszone pakunki, zawsze będzie to traktowane jak jedno piętro (stąd liczba 1 podana jako drugi parametr funkcji if). Jeśli klient zaznaczy pole "nie", to liczba pięter będzie brana pod uwagę i funkcja "if" zwróci liczbę pięter.
 10. Zmienna DODATKI dla pola "Dodatkowe usługi" prócz tabelki z warunkami mam także pole "Suma opcji". Jeśli zostanie ono zaznaczone, wówcza wartości określone we wszystkich warunkach zostaną zsumowane. Np. Jeśli ktoś zaznaczy, że chce pakowanie i zabezpieczanie mebli, to zmienna DODATKI przyjmie wartość 130 złotych (jeśli wartość dla pakowania będzie wynosić 60PLN).

  Jeśli nie zaznaczymy "sumy opcji" możemy sami zdefiniować jakie wartości zwrócą poszczególne kombinacje warunków.
  Np. Jeśli stworzymy 3 warunki w następujący sposób:
  Predefiniowane wartości Wartość
  Pakowanie, zabezpieczanie 120
  Pakowanie 60
  Zabezpieczenie 70
  i klient zaznaczy "pakowanie" i "zabezpieczenie" to zmienna DODATKI będzie miała wartość 120 złotych, natomiast zamawiane pojedynczo będą kosztować odpowiednio 60 i 70 złotych. W naszym przykładzie zastosowana jest "Suma opcji".
 11. Zmienna DATA dla pola "Data i godzina przeprowadzki" ma warunki określone na podstawie dat. Pierwszy warunek ma podaną datę 1 Stycznia 2011 roku jako datę minimalną i wartość "0.1", Jeśli użytkownik wybierze jako dzień przeprowadzki jakiś dzień po 31 Grudnia 2010, wówczas wartość zmiennej DATA wyniesie 0.1, Jeśli będzie to data wcześniejsza, wówczas zmienna DATA wyniesie 0, wynika to z drugiego warunku
   
 12. Zmienną RABAT wiążemy z polem kod rabatowy. Określamy w niej dwa warunki tak jak na obrazku poniżej. Oznacza to, że jeśli ktoś wpiszę w pole "Kod rabatowy" RABACIK, wówczas zmienna RABAT przyjmie wartość 0,05, natomiast jeśli wpisze DUZY_RABAT, to zmienna przyjmie wartość 0,3. Jeśli wpisze inny tekst to zmienna RABAT przyjmie wartość 0 (zero to domyślna wartość każdej zmiennej, jeśli, któryś z warunków nie określi jej inaczej.
 13. Aby usunąć definicję zmiennej, należy kliknąć "x"
 14. Pozostaje nam określić jeszcze właściwości kalkulatora.
  • Pozycja - określa miejsce, w którym będzie wyświetlany wynik obliczeń kalkulatora
  • Precyzja - określa liczbę miejsc po przecinku jaką będzie zwracał kalkulator
  • Jednostki - jednostka kalkulatora określa jednostkę, która będzie wyświetlana po wyniku (sufiks).
  • Etykieta pola wyniku - określa tekst jaki poprzedza wyświetlany wynik (prefiks).
  Właściwości kalkulatora online

   Jeśli określimy właściwości tak jak na powyższej ilustracji, to wynik zostanie wyświetlony w nagłówku kalkulatora i będzie miał następującą formę "Cena: 1289,54zł".

 15. Na koniec klikamy ZAPISZ! Warto często zapisywać naszą pracę.

 16. Do jednego formularza można dołączyć wiele kalkulatorów (tutaj np. dołączono kalkulator, który oblicza cenę z VAT. Koljeność pokazywania wyników kalkulatorów można kontrolować za pomocą własności "Kolejność kalulatora". W naszym przykładzie kalkulator z cenną netto ma kolejność = 1 a kalkulator z VAT ma kolejność=2, dlatego jest na drugim miejscu w wyświetlaniu wyników.

Joomlart