STANDARD 0zł

 

 

- Liczba ankiet: 1
- Liczba pytan: 100
- Liczba respondentow: 50

 

 

Wybierz plan taryfowy!

 

PEŁEN CENNIK

 

STWÓRZ ANKIETĘ

 

SPRAWDŹ DEMO

PROGRAM PARTNERSKI

Formularze rozgałęzione - używanie reguł w formularzach

Reguły pozwalają pokazywać dodatkowe pytania w zależności od odpowiedzi udzielonych przez użytkownika, są to tzw. "pytania warunkowe". W ankiecie konsumenckiej, możemy zapytać o wiek i uzależnić widoczność innego pytania od otrzymanej odpowiedzi, np. skierować pytanie o wpływy grupy rówieśniczej do osób w wieku szkolnym. Dla każdej reguły należy określić: cel (pole lub stronę), akcję ("pokaż" lub "ukryj"), warunki uruchamiające regułę oraz operator logiczny łączący warunki. Definicja warunku oparta jest o: pole warunku, komparator i wartość użytą do porównania.

 By zdefiniować reguły należy:

 1. Wybrać „Edytuj reguły” z zakładek dostępnych dla każdego formularza.
  Dodawanie reguły
 2. Kliknąć „Dodaj regułę”
 3. Wybrać Cel reguły – pole lub stronę.
  Wybieranie celu reguły formularza internetowego.
 4. Wybrać akcję dla reguły. Wybranie opcji „Pokaż” sprawi, że  docelowe pole lub strona będą niewidoczne tuż po otwarciu formularza i pojawią się jedynie jeśli reguła będzie spełniona. Jeśli zostanie wybrana opcja „Ukryj”, to pole będzie początkowo widoczne i zniknie jeśli warunki reguły zostaną spełnione.
  Akcja reguły formularza internetowego
 5. Reguła ma sens jedynie jeśli określony jest co najmniej jeden warunek, dlatego należy kliknąć „Dodaj warunek”.
  Edycja warunku reguły formularza internetowego
 6. Gdy pojawi się okno należy wybrać pole warunku, następnie określić komparator i wartość użytą do porównania.
  W zilustrowanym przykładzie będzie to pole typu „kalendarz”, komparatorem będzie opcja „później” a wartością data 14.03.2011, zatem tak określony warunek będzie spełniony, jeśli użytkownik podczas wypełniania formularza wybierze datę po 14.03.2011. Różne typu pól mają różne komparatory i różne możliwości określenia wartości.
 7. Dla reguł, które mają więcej niż jeden warunek możemy określić operator logiczny łączący warunki. Operator AND sprawi, że reguła zostanie spełniona jeśli wszystkie warunki będą spełnione, natomiast operator OR oznacza to, że akcja reguły uruchomi się jeśli chociaż jeden warunek jest spełniony.
 8. Kliknąć „Zapisz”
 9. Gotowe 

Rodzaje warunków

Warunki reguł można budować w oparciu o następujące typy pytań: Pole daty, Kalendarz, pojedyncza odpowiedź, Wielokrotny wybór, Lista, Rozwijana Lista, Pojedyncza Linia, Suwak.

Typ pola Dostępne komparatory Rodzaj wartości
Pole daty, kalendarz wcześniej, później data porównywana z datą wybraną przez użytkownika
Suwak mniej, mniej lub równo, więcej lub równo, więcej wartość liczbowa porównywana z liczbą wybraną przez użytkownika na suwaku
Pojedyncza linia rozpoczyna się, kończy się, zawiera, nie zawiera wartość tekstowa porównywana z tekstem wpisanym przez użytkownika w pole warunku
Pojedynczy wybór, wielokrotny wybór  jest, nie jest jedna z predefiniowanych wartości

 

Joomlart