STANDARD 0zł

 

 

- Liczba ankiet: 1
- Liczba pytan: 100
- Liczba respondentow: 50

 

 

Wybierz plan taryfowy!

 

PEŁEN CENNIK

 

STWÓRZ ANKIETĘ

 

SPRAWDŹ DEMO

PROGRAM PARTNERSKI

Lista gadżetów

Formularze.eu udostępniają najszerszą paletę kontrolek, których można użyć do budowania formularza internetowego. Jeśli masz pomysł na nową kontrolkę, to napisz do nas, a może ją dla Ciebie stworzymy.

Typ pola Opis
Akapit Akapit - ten typ pola pozwala na wprowadzenie tekstu, można używać kodu HTML. Może być wykorzystane np. do napisania wstępu, poinformowania o celu formularza lub ankiety internetowej.
Pojedyncza linia
Imię:

Pojedyncza linia - służy do wprowadzania, krótkich odpowiedzi otwartych np. Imię, Nazwisko, Email,

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Wartość początkowa - tekst, który stanowi wartość
 • Wyrażenie regularne - wyrażenie regularne, które sprawdza poprawność wprowadzonego tekstu
 • Walidacja - treść komunikatu, który pojawi się jeśli walidacja wykaże błąd
Pytanie otwarte

Wiele linii - służy do wprowadzania, długich odpowiedzi otwartych np. Opis.

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Szerokość - szerokość pola (w pikselach lub procentach)
 • Wysokość - wysokość pola (w pikselach)
 • Maksymalna liczba znaków

Pojedyncza odpowiedź

Kobieta
Mężczyzna

Pojedyncza odpowiedź - pozwala użytkownikowi wybrać jedną z predefiniowanych opcji

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Pionowo/Poziomo - układ opcji w pionie lub w poziomie
 • Lista opcji
 • Inna odpowiedź - możliwe jest udzielenie otwartej odpowiedzi
Wielokrotny wybór
Auta
Rowery
Samoloty

Wielokrotny wybór - pozwala użytkownikowi wybrać kilka z predefiniowanych opcji

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Pionowo/Poziomo - układ opcji w pionie lub w poziomie
 • Lista opcji
 • Inna odpowiedź - możliwe jest udzielenie otwartej odpowiedzi

Suwak

 

Suwak - pozwala użytkownikowi błyskawicznie wybrać wartość liczbowo

Właściwości:

 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Pionowo/Poziomo - układ suwaka w pionie lub w poziomie
 • Szerokość - szerokość pola (w pikselach lub procentach)
 • Wysokość - wysokość pola (w pikselach) - ma znaczenie tylko, gdy suwak jest pionowy
 • Minimum - minimalna wartość jaką użytkownik może wybrać
 • Maksimum - maksymalna wartość jaką użytkownik może wybrać
 • Krok - dodatnia liczba, która określa skok suwaka. Np. Jeśli min=0 a max=4 i skok=2, to suwak będzie mógł być tylko na pozycjach 0,2,4.
 • Wskazówka - możesz użyć wskazówki, jeśli chcesz, żeby nad suwakiem pojawiała się aktualna wartość

Kalendarz

Kalendarz - pozwala użytkownikowi szybko wybrać datę

Właściwości:

 • Data minimalna - minimalna data jaką użytkownik może wybrać
 • Data maksymalna - maksymalna data jaką użytkownik może wybrać

Pole daty

alt

Pole daty - pozwala użytkownikowi wybrać datę

 Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Data minimalna - minimalna data jaką użytkownik może wybrać
 • Data maksymalna - maksymalna data jaką użytkownik może wybrać

Rozwijana lista

Rozwijana lista - pozwala użytkownikowi wybrać jedną z opcji

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Lista opcji

Lista

Lista - pozwala użytkownikowi wybrać jedną z opcji

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Etykieta po lewej - umieszczenie etykiety po lewej stronie pola
 • Lista opcji
 • Widoczna liczba pozycji

Odpowiedź w tabelce

alt

Odpowiedź w tabelce (tzw. Pytanie matrycowe) - pozwala na wybór odpowiedzi z kolumn dla każdego wiersza.

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Maksymalna liczba odpowiedzi na wiersz
 • Lista wierszy
 • Lista kolumn

Suma do X

Margharita
Prosciuto
Funghi
Hawai

Wartości wpisane w opcje muszą być liczbami i muszą sumować się do liczby określonej we własnościach. Np. Określ ile kawałków każdego rodzaju ma się znaleźć w Twojej pizzy. Wybierz 8 kawałków.

Właściwości

 • Pole może być oznaczone jako wymagane
 • Suma
 • Lista opcji
Kraje Rozwijana lista państw

Adres

alt

Adres - pozwala użytkownikowi szybko podać adres

Właściwości:

 • Pole może być oznaczone jako wymagane

Pozioma Linia


Graficzny separator treści

 

Joomlart